Digitala stämmor

Goddaslaw erbjuder genomförande av helt eller delvis digitala stämmor för din bostadsrättsförening, ideell förening eller…

Entreprenad

Goddaslawteam har branschkännedom och stor vana av byggprocessen. Vi är ofta på byggen och kan BBR…

Fastigheter 

Vi har stor erfarenhet inom fastighetsrätt och biträder våra nedanstående frågor   Exploatering och fastighetsutveckling  Fel i fastighet  Detaljplaner   Bygglov,…

Transaktioner

Goddaslaw har lång erfarenhet av att biträda klienter vid köp och försäljning av små och medelstora bolag,…

Avtal/kontakt

Goddaslaw team har levererat under flera decennier många aktieägaravtal, kompanjon- och samarbetsavtal till våra klienter. Vi…

Offentlig försvarare

Våra advokater har lång erfarenhet av och åtar sig uppdrag som offentliga försvarare för framför…

Advokatfirman Goddaslaw​

Söker du en Engagerad Pålitlig Personlig ombud?