Ordförande stämmor

Goddaslaw erbjuder genomförande av helt eller delvis digitala stämmor för din bostadsrättsförening, ideell förening eller…

Entreprenad

Goddaslawteam har branschkännedom och stor vana av byggprocessen. Vi är ofta på byggen och kan BBR…

Fastigheter 

Vi har stor erfarenhet inom fastighetsrätt och biträder våra klienter i nedanstående frågor   Vi biträder våra klienter från tidiga skeden…

Transaktioner

Goddaslaw har lång erfarenhet av att biträda klienter vid köp och försäljning av små och medelstora bolag,…

Avtal/kontakt

Goddaslaw team har levererat under flera decennier många aktieägaravtal, kompanjon- och samarbetsavtal till våra klienter. Vi…

Offentlig försvarare

Våra advokater har lång erfarenhet av och åtar sig uppdrag som offentliga försvarare för framför…

Advokatfirman Goddaslaw​

Söker du en Engagerad Pålitlig Personlig ombud?