Intygsgivning ekonomiska planer

Goddaslaw har flera intygsgivare som är registrerade hos Boverket och kan intygsge ekononomiska kalkyler och planer för en nyproducerad bostadsrättsförening eller vid en ombildning.

För mera information och prisuppgift maila oss på info@goddaslaw.se

Behöver du rådgivning men saknar någon att rådfråga?