Fastigheter 

Vi har stor erfarenhet inom fastighetsrätt och biträder våra klienter i nedanstående frågor  

  • Exploatering och fastighetsutveckling 
  • Fel i fastighet 
  • Detaljplaner  
  • Bygglov, PBL, fastighetsregleringsfrågor 
  • Kommersiella hyresrätter 
  • Arrenden och andra rättigheter 
  • Fastighets- och hyresrättsliga tvister i domstol 

Vi biträder våra klienter från tidiga skeden med markförvärv, genomgång eller framtagande av detaljplan, fastighetsbildningsfrågor, bygglovsprocess. Vi hjälper vidare med entreprenadupphandling och upprättande av entreprenadavtal. Goddaslawteam har erfarenhet av genomförande av transaktioner och bred kontaktnät när det gäller finansiering av olika typer av projekt. 

Behöver du rådgivning men saknar någon att rådfråga?