Fastigheter 

Vi har stor erfarenhet inom fastighetsrätt och biträder våra nedanstående frågor  

  • Exploatering och fastighetsutveckling 
  • Fel i fastighet 
  • Detaljplaner  
  • Bygglov, PBL, fastighetsregleringsfrågor 
  • Kommersiella hyresrätter 
  • Arrenden och andra rättigheter 
  • Fastighets- och hyresrättsliga tvister i domstol 

Vi biträder våra klienter från tidiga skeden med markförvärv, genomgång eller framtagande av detaljplan, fastighetsbildningsfrågor, bygglovsprocess. Vi hjälper vidare med entreprenadupphandling och upprättande av entreprenadavtal.  Goddaslaw team har erfarenhet av genomförande av transaktioner och bred kontaktnät när det gäller finansiering av olika typer av projekt. 

Offentlig försvarare

Våra advokater har lång erfarenhet av och åtar sig uppdrag som offentliga försvarare för framför…

Entreprenad

Goddaslawteam har branschkännedom och stor vana av byggprocessen. Vi är ofta på byggen och kan BBR…

Transaktioner

Goddaslaw har lång erfarenhet av att biträda klienter vid köp och försäljning av små och medelstora bolag,…

Avtal/kontakt

Goddaslaw team har levererat under flera decennier många aktieägaravtal, kompanjon- och samarbetsavtal till våra klienter. Vi…

Digitala stämmor

Goddaslaw erbjuder genomförande av helt eller delvis digitala stämmor för din bostadsrättsförening, ideell förening eller…

Behöver du rådgivning men saknar någon att rådfråga?