Transaktioner

Goddaslaw har lång erfarenhet av att biträda klienter vid köp och försäljning av små och medelstora bolag, fastigheter och kommersiella lokaler. Vi är tuffa förhandlare som tillvaratar våra klinters intressen samtidigt som vi är affärsmässiga och ser till att lösa problem så att affären genomförs.  

Offentlig försvarare

Våra advokater har lång erfarenhet av och åtar sig uppdrag som offentliga försvarare för framför…

Entreprenad

Goddaslawteam har branschkännedom och stor vana av byggprocessen. Vi är ofta på byggen och kan BBR…

Fastigheter 

Vi har stor erfarenhet inom fastighetsrätt och biträder våra nedanstående frågor   Exploatering och fastighetsutveckling  Fel i fastighet  Detaljplaner   Bygglov,…

Avtal/kontakt

Goddaslaw team har levererat under flera decennier många aktieägaravtal, kompanjon- och samarbetsavtal till våra klienter. Vi…

Digitala stämmor

Goddaslaw erbjuder genomförande av helt eller delvis digitala stämmor för din bostadsrättsförening, ideell förening eller…

Behöver du rådgivning men saknar någon att rådfråga?