Offentlig försvarare

Våra advokater har lång erfarenhet av och åtar sig uppdrag som offentliga försvarare för framför allt ekonomisk brottslighet. Våra jurister åtar sig också uppdrag som målsägandebiträde. 

Behöver du rådgivning men saknar någon att rådfråga?