Tvistelösning och skiljeförfaranden

Våra jurister har mångårig erfarenhet av att driva tvister inför domstol. Vår huvudsakliga inriktning är att driva kommersiella tvister inom vår nisch, fastighet och entreprenad. 

Med över 35 års erfarenhet är vi vana vid att företräda klienter i omfattande och tekniskt komplexa tvister. Därför har vi också ett stort kontaktnät med besiktningsmän. Vi anlitas ofta i tvister om fel i fastighet, entreprenader och fordringstvister. Vi företräder klienter även i hyresrättsliga tvister. 

Vi har erfarenhet även av kommersiella skiljeförfaranden inom våra verksamhetsområden. 

Behöver du rådgivning men saknar någon att rådfråga?