Tvistelösning och skiljeförfaranden

Våra jurister har mångårig erfarenhet av att driva tvister inför domstol. Vår huvudsakliga inriktning är att driva kommersiella tvister inom vår nisch, fastighet och entreprenad. 

Med över 35 års erfarenhet är vi vana vid att företräda klienter i omfattande och tekniskt komplexa tvister. Därför har vi också ett stort kontaktnät med besiktningsmän. Vi anlitas ofta i tvister om fel i fastighet, entreprenader och fordringstvister. Vi företräder klienter även i hyresrättsliga tvister. 

Vi har erfarenhet även av kommersiella skiljeförfaranden inom våra verksamhetsområden. 

Offentlig försvarare

Våra advokater har lång erfarenhet av och åtar sig uppdrag som offentliga försvarare för framför…

Entreprenad

Goddaslawteam har branschkännedom och stor vana av byggprocessen. Vi är ofta på byggen och kan BBR…

Fastigheter 

Vi har stor erfarenhet inom fastighetsrätt och biträder våra nedanstående frågor   Exploatering och fastighetsutveckling  Fel i fastighet  Detaljplaner   Bygglov,…

Transaktioner

Goddaslaw har lång erfarenhet av att biträda klienter vid köp och försäljning av små och medelstora bolag,…

Avtal/kontakt

Goddaslaw team har levererat under flera decennier många aktieägaravtal, kompanjon- och samarbetsavtal till våra klienter. Vi…

Digitala stämmor

Goddaslaw erbjuder genomförande av helt eller delvis digitala stämmor för din bostadsrättsförening, ideell förening eller…

Behöver du rådgivning men saknar någon att rådfråga?