Bostadsrättsföreningar och nyproduktion

Goddaslawteam hjälper exploatörer att bygga upp en bostadsrättsförening från början till överlämnande till medlemmarna. Vi är med och hjälper till att välja fastighet mer rätt byggrätt, delar med oss av våra kontakter som arbetar med finansiering, skriver köpekontrakt, stöttar under hela processen med alla juridiska dokument, hanterar eventuella problem och tvister för att sedan genomföra en lyckad överlämning till medlemmar.  

Goddaslaw har också en gedigen erfarenhet av att hjälpa privat personer att komma ur förhandsavtal i fall bostadsrättsföreningar inte följt lagen. 

Offentlig försvarare

Våra advokater har lång erfarenhet av och åtar sig uppdrag som offentliga försvarare för framför…

Entreprenad

Goddaslawteam har branschkännedom och stor vana av byggprocessen. Vi är ofta på byggen och kan BBR…

Fastigheter 

Vi har stor erfarenhet inom fastighetsrätt och biträder våra nedanstående frågor   Exploatering och fastighetsutveckling  Fel i fastighet  Detaljplaner   Bygglov,…

Transaktioner

Goddaslaw har lång erfarenhet av att biträda klienter vid köp och försäljning av små och medelstora bolag,…

Avtal/kontakt

Goddaslaw team har levererat under flera decennier många aktieägaravtal, kompanjon- och samarbetsavtal till våra klienter. Vi…

Digitala stämmor

Goddaslaw erbjuder genomförande av helt eller delvis digitala stämmor för din bostadsrättsförening, ideell förening eller…

Behöver du rådgivning men saknar någon att rådfråga?