Bostadsrättsföreningar och nyproduktion

Goddaslawteam hjälper exploatörer att bygga upp en bostadsrättsförening från början till överlämnande till medlemmarna. Vi är med och hjälper till att välja fastighet mer rätt byggrätt, delar med oss av våra kontakter som arbetar med finansiering, skriver köpekontrakt, stöttar under hela processen med alla juridiska dokument, hanterar eventuella problem och tvister för att sedan genomföra en lyckad överlämning till medlemmar.  

Goddaslaw har också en gedigen erfarenhet av att hjälpa privat personer att komma ur förhandsavtal i fall bostadsrättsföreningar inte följt lagen. 

Behöver du rådgivning men saknar någon att rådfråga?