Bostadsrättsföreningar och nyproduktion

Nyproduktion

Goddaslawteam hjälper exploatörer att bygga upp en bostadsrättsförening från början till överlämnande till medlemmarna. Vi är med och hjälper till att välja fastighet mer rätt byggrätt, delar med oss av vårt kontaktnät, skriver köpekontrakt, ekonomiska kalkyler och planer och andra juridiska dokument, stöttar under hela produktionsprocessen och hanterar eventuella problem och tvister för att sedan genomföra en lyckad överlämning till medlemmar. Vi kan också genomföra audit av och gå igenom era ekonomiska kalkyler eller planer med syfte att maximera vinst i projektet och minimera risk för avhopp från köpare.

Förhandsavtal

Goddaslawteam har också en gedigen erfarenhet av att hjälpa privat personer att komma ur förhandsavtal i fall bostadsrättsförening har höjt avgifter eller byggnationen är försenad.  

Befintliga föreningar – stöd till styrelse

Vi hjälper även styrelser i bostadsrättsföreningar med olika frågor exempelvis hur man hanterar medlemmar eller hyresgäster som inte betalar eller stör andra medlemmar, vi kan hjälpa med förhandling och skrivning av hyreskontrakt med lokalhyresgäster, genomföra stämmor och styrelseutbildning.

Behöver du rådgivning men saknar någon att rådfråga?