Allmänna villkor & integritetspolicy

Klienter som är konsumenter kan under vissa förutsättningar vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få arvodestvist och andra eventuella krav prövade. För vidare information se www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden 

Postadressen till konsumenttvistnämnden är:

Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm