Fastigheter 

Goddaslaw har stor erfarenhet inom fastighetsrätt och biträder sina klienter i nedanstående frågor  

  • Exploatering och fastighetsutveckling 
  • Fel i fastighet 
  • Detaljplaner  
  • Bygglov, PBL, fastighetsregleringsfrågor 
  • Kommersiella hyresrätter
  • Arrenden och andra rättigheter
  • Fastighets- och hyresrättsliga tvister i domstol

Goddslaw biträder sina klienter från tidiga skeden med markförvärv, genomgång eller framtagande av detaljplan, fastighetsbildningsfrågor, bygglovsprocess och hjälper vidare med entreprenadupphandling och upprättande av entreprenadavtal.  

Goddaslaw har erfarenhet av genomförande av transaktioner och brett kontaktnät när det gäller finansiering av olika typer av projekt. 


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar