Offentlig försvarare

Goddaslaw advokater har lång erfarenhet av och åtar sig uppdrag som offentliga försvarare för framför…

Avtal/kontrakt

Goddaslaw har under flera decennier levererat många aktieägaravtal, kompanjon- och samarbetsavtal till sina klienter. Vi…

Transaktioner

Goddaslaw har lång erfarenhet av att biträda klienter vid köp och försäljning av små och medelstora bolag,…

Fastigheter 

Goddaslaw har stor erfarenhet inom fastighetsrätt och biträder sina klienter i nedanstående frågor   Exploatering och fastighetsutveckling  Fel i…

Entreprenad

Goddaslaw har branschkännedom och stor vana av byggprocesser. Vi är ofta på byggen och kan BBR…

Advokatfirman Goddaslaw​

Söker du en Engagerad Pålitlig Personlig ombud?