Medarbetare

+46 (0) 70 477 88 46

lars@goddaslaw.se
Linkedin

Lars Biertz

Advokat

Lars Biertz har arbetat som jurist sedan 2006 och som advokat sedan 2011. Lars har omfattande erfarenhet inom entreprenadrätt, fastighetsrätt, avtalsrätt och tvistelösning. Utöver detta tar han uppdrag som offentlig försvarare i framför allt mål som rör ekonomisk brottslighet.

Lars är en uppskattad föreläsare och håller kurser i olika juridiska ämnen, t.ex. styrelseansvar, entreprenadtvister, brf projekt och nyproduktion. 

Utbildning
  • 2006 Juristlinjen, Stockholms Universitet, jur.kand. 
  • 2006 Ekonomutbildning, Stockholms Universitet, civ.ek. 
  • 2008 Notarietjänstgöring vid Länsrätten i Stockholm 
Medlem
Advokat, Sveriges advokatsamfund Svenska Föreningen För Entreprenad- och Konsulträtt
Språk
svenska, engelska